28 de maig de 2012

Ajornada la xerrada sobre Nutrició

Us informem que, per motius aliens a l'Associació, la xerrada programada per al dimarts 29 de maig sobre Nutrició queda ajornada. Tan promte com tingam una nova data el comunicarem mitjançant una circular.
Lamentem les molèsties.
---------------
Os informamos de que, por motivos ajenos a la Asociación, la charla programada para el martes 29 de mayo sobre Nutrición queda aplazada. Tan pronto como tengamos una fecha nueva la comunicaremos mediante una circular.
Lamentamos las molestias.

Un saludo,
Junta de l'AMPA

24 de maig de 2012

Exhibicions d'activitats extraescolars

Horari de les exhibicions de final de curs de les activitats extraescolars:

ACTIVIDADES
DIA Y FECHA
HORA
ESPACIO
EDUCADOR
FUNKY - HIPHOP
VIERNES 25/5
13,15
GIMNASIO
YERINA
TEATRO
LUNES 28/5
14,15
AULA MATINERA
MARIA LLANOS
RINCON PRIMARIA
MARTES 29/5
13,15
AULA MATINERA
MARIA LLANOS
RINCON INFANTIL
MARTES 29/5
14,30
AULA MATINERA
MARIA LLANOS
TAEKWONDO
MIÉRCOLES 30/5
13,00
GIMNASIO
JESUS RUANO
FUNNY ENGLISH
MIÉRCOLES 30/5
14,00
AULA
OLAYA MTNEZ
BASQUET
MIÉRCOLES 30/5
17,10
PATIO
RAFAL ALVARO
FUNNY ENGLISH
JUEVES 31/5
14,00
AULA
OLAYA MTNEZ

L'activitat de Cerámica farà l'exhibició a la CASA DE LA CULTURA, amb una exposició dels treballs realitzats al llarg del curs.

18 de maig de 2012

Informe sobre les retallades

La Federació d'Associacions de Mares i Pares (FAPA) de València ens ha fet arribar uns documents informatius per conéixer més a fons en què consistiran les retallades i com afectaran al sistema educatiu en general i directament a la educació dels nostres fills. Els incluim a continuació:


També ens envien els enllaços a uns vídeos informatius en els que també s'explica com ha estat el procés de mobilització i defensa del dret a una educació pública i de qualitat:

(valencià)
(castellà)

Més informació: www.fapa-valencia.org

LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE FAPA-VALÈNCIA MANIFESTEN EL SEU REBUIG ENFRONT DE LES RETALLADES EN  EDUCACIÓ
Les mesures que El Govern de la nació ha anomenat “racionalització de la despesa pública en educació” tenen les següents conseqüències reals:
  • MASSIFICACIÓ EN LES AULES: L'increment d'alumnes per aula que suposarà que en infantil i primària es passe de 25 a 30 alumnes; en ESO de 30 a 36, en Batxillerat de 35 a 42, en FP de 30 a 36. Este problema l'anem a viure a curt termini amb la matriculació d'alumnat de 3 anys, 1r de l'ESO i 1r de batxiller per al pròxim curs, en eixe moment podrem quantificar la reducció real de grups.
  • SUPRESSIÓ DE BATXILLERATS: L'eliminació de l'obligatorietat de l'oferta de al menys dos varietats de Batxillerat pot provocar la reducció de l'oferta pública dels mateixos, deixant els nostres jóvens sense oferta formativa suficient per a triar el seu itinerari formatiu voluntari.
  • AJORNAMENT EN ELS NOUS MÒDULS DE FP: L'ajornament en els nous mòduls de FP suposarà més dificultats per a formar-se adequar-se al mercat laboral i per tant per a trobar una ocupació en un context de crisi econòmica com l'actual.
  • INCREMENT DE LES TAXES ACADÈMIQUES AL SISTEMA PÚBLIC UNIVERSITARI: L'increment de les taxes acadèmiques en el sistema públic universitari i la previsible restricció de les condicions per a obtindre beca, afectaran l'accés en condicions d'igualtat als alumnes.
  • ELIMINACIÓ DEL BO-LLIBRE I REDUCCIÓ EN LES BEQUES: Desapareix el bo-llibre i hi haurà menys beques de menjador, de transport i de llibres que es dividiran en tres modalitats: unes pel 100% de la quantitat estipulada, altres pel 70% i altres pel 30%.

Totes estes mesures “racionalitzadores” tenen un únic objectiu quantitatiu: Reduir el gasto en educació a través de la reducció de grups i per consegüent d'infraestructures que no s'arribaran a construir i de sous de mestres que no es van a contractar i encara tenen el valor de dir que no es va a minvar la qualitat de l'ensenyança. Els nostres fills i filles no són mercaderia susceptible de ser racionalitzada pels retalls del gasto públic, considerem que és d'una ceguera política imperdonable (per les terribles conseqüències que tindrà) solucionar el problema del dèficit públic reduint la inversió en educació i diem INVERSIÓ perquè per cada euro que s'invertix en educació l'Estat recupera almenys 4€ en desenvolupament, generació d'ocupació i generació de riquesa, per no parlar dels béns culturals que estem perdent. Estes mesures sense cap consideració pedagògica, degraden les condicions de treball, empobrixen l'atenció a l'alumnat i convertixen una educació basada en criteris d'igualtat i qualitat en una educació assistencial, per la qual cosa suposen una greu limitació de drets fonamentals arreplegats en la nostra Constitució. Per això les associacions de Mares i Pares d'Alumnes de FAPA-València volem manifestar la nostra TOTAL OPOSICIÓ a estes “mesures” contra-reformistes que  han destruït 40 anys de construcció democràtica.LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE FAPA-VALÈNCIA MANIFIESTAN SU RECHAZO FRENTE A LOS RECORTES EN  EDUCACIÓN
Las medidas que el Gobierno de la nación ha llamado “racionalización del gasto público en educación” tienen las siguientes consecuencias reales:
  • MASIFICACIÓN EN LAS AULAS: El incremento de alumnos por aula que supondrá que en infantil y primaria se pase de 25 a 30 alumnos; en ESO de 30 a 36, en Bachillerato de 35 a 42, en FP de 30 a 36. Este problema lo vamos a vivir a corto plazo con la matriculación de alumnado de 3 años, 1º de la ESO y 1º de bachiller para el próximo curso, en ese momento podremos cuantificar la reducción real de grupos.
  • SUPRESIÓN DE BACHILLERATOS: La eliminación de la obligatoriedad de la oferta de al menos dos variedades de Bachillerato puede provocar la reducción de la oferta pública de los mismos, dejando a nuestros jóvenes sin oferta formativa suficiente para elegir su itinerario formativo voluntario.
  • APLAZAMIENTO EN LOS NUEVOS MÓDULOS DE FP: El aplazamiento en los nuevos módulos de FP va a suponer mayores dificultades para formarse adecuarse al mercado laboral y por tanto para encontrar un empleo en un contexto de crisis económica como el actual.
  • INCREMENTO DE LAS TASAS ACADÉMICAS AL SISTEMA PÚBLICO UNIVERSITARIO: El incremento de las tasas académicas en el sistema público universitario y la previsible restricción de las condiciones para obtener beca afectarán al acceso en condiciones de igualdad a los alumnos y alumnos.
  • ELIMINACIÓN DEL BONO-LIBRO Y REDUCCIÓN EN LAS BECAS: Desaparece el bono-libro y habrá menos becas de comedor, de transporte y de libros que se dividirán en tres modalidades: unas por el 100% de la cantidad estipulada, otras por el 70% y otras por el 30%.
Todas estas medidas “racionalizadoras” tienen un único objetivo cuantitativo: Reducir el gasto en educación a través de la reducción de grupos y por consiguiente de infraestructuras que no se llegarán a construir y de sueldos de maestros que no se van a contratar y aún tienen el valor de decir que no se va a mermar la calidad de la enseñanza. Nuestros hijos e hijas no son mercancía susceptible de ser racionalizada por los recortes del gasto público, consideramos que es de una ceguera política imperdonable (por las terribles consecuencias que va a tener) solucionar el problema del déficit público reduciendo la inversión en educación y decimos INVERSIÓN porque por cada euro que se invierte en educación el Estado recupera al menos 4€ en desarrollo, generación de empleo y generación de riqueza, por no hablar de los bienes culturales que estamos perdiendo. Estas medidas sin ninguna consideración pedagógica, degradan las condiciones de trabajo, empobrecen la atención al alumnado y convierten una educación basada en criterios de igualdad y calidad en una educación asistencial, por lo que suponen una grave limitación de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Por ello las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de FAPA-Valencia queremos manifestar nuestra TOTAL OPOSICIÓN a estas “medidas” contra reformistas que  han destruido de un plumazo 40 años de construcción democrática.


11 de maig de 2012

Ja està ací la Trobada d’Escoles en valenciàUna primavera més arriba la Trobada d’Escoles en valencià. Les trobades, que se celebren a diferents comarques valencianes, són festes lúdiques i reivindicatives per la llengua en la que les escoles (mestres, alumnes, mares i pares...) es reuneixen per tal de fer patent “l’autoestima lingüística” i defensar el valencià. Aquest any a la reivindicació s’afegeix la defensa de l'escola pública i de qualitat, davant les fortes retallades en educació, que pareix que no paren mai.

Aquest 13 de maig, a València, ens trobarem les Escoles de les comarques de València, l’Horta Nord, l’Horta Sud i Camp de Túria.

La Cercavila de les escoles de l’Horta Nord comença a l’estació del tranvia de Benimaclet. Des d’alli, i darrere de la pancarta de la nostra escola, anirem cap al Passeig de l’Albereda, on es trobarem a les escoles de les altres comarques i on estan muntats els tallers escolars, on els xiquets ho passen molt bé fent tota mena de manualitats.

Recordeu portar gorreta, l’esmorzar i qui es quede a dinar, un entrepà.

Animeu-vos a vindre!

Podeu trobar tota la informació al diari que es va repartir amb la carpeta de les trobades (també disponible en pdf en la web d’Escola Valenciana: Dossier de la Trobada).

D'altra banda, també volem informar que durant el període de planificació de la Trobada, representants dels mestres i de l'AMPA han acudit a les reunions de la coordinadora de l'Horta Nord per preparar la nostra participació. 

Cartell Kirill
En el col·legi varen participar durant el mes de novembre passat elaborant un cartell. Es varen seleccionar 20 cartells (un per cada classe), dels que finalment va resultar escollit el d'un alumne de 4rt B: Kirill. Aquest cartell es va portar a la reunió comarcal a Museros per a triar el que hauria de ser portada de la carpeta de la Trobada. 

També els alumnes han participat al concurs de narrativa en valencià Sambori. Ací podeu veure més informació: seleccionats per participar al Premi Sambori.

10 de maig de 2012

Xerrada sobre estils educatius

Com informàrem en la entrada anterior, a l'Escola de Pares s'ha impartit una xerrada sobre estils educatius a càrrec de Carolina Belenguer, pedagoga, formadora de FAPA-Valencia. 

Ens va parlar dels diferents estils educatius (permissiu, assertiu/democràtic i autoritari), quines són les actituds parentals en cada cas, com es resolen els conflictes i quin es l'aprenentatge dels fills en cada estil. 

S'ens donaren unes claus per millorar la convivència familiar: confiança, diàleg, respecte, acompanyament i foment de l'autonomia. Establir rutines amb els més xicotets ajuda a fomentar aquesta autonomia. És important també la cooperació en casa i el respecte a les regles familiars que s'han negociat entre tots. 

Va ser una xerrada participativa en la qual els assistents tinguerem oportunitat de preguntar, comentar i resoldre alguns dubtes.

A la secció d'Escola de mares i pares del blog hem enllaçat el document que ens ha facilitat la formadora de FAPA-Valencia amb el contingut de la xerrada.