19 d’octubre de 2011

Informació sobre denegació de beques de menjador

L'increment de la puntuació mínima (de 13 a 17) per a obtindre la beca de menjador de Conselleria ha fet que moltes famílies es queden sense ella aquest curs.
 
La Federació de pares i mares d’alumnes de la província de València (FAPA-València) ha convocat diferents actes de protesta davant la Consellería d'Educació i davant de les Corts durant els últims dies per aquest fet. Segons la informació que hem rebut de la mateixa Federació, vosaltres podeu interposar un recurs d'alçada davant la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents en el termini d’un mes des de la notificació de la denegació de l’ajuda. La presentació del dit recurs podrà efectuar-se en la corresponent direcció territorial (PROP- c/ Gregoria Gea 14).

A la web de la FAPA podeu trobar més informació sobre aquest tema i un model del recurs d'alçada que podeu presentar. També us el podem facilitar per correu electrònic si ho soliciteu.

Una salutació,
AMPA14 d’octubre de 2011

Assemblea General Ordinària

El dimecres 19 d'octubre esteu convocats a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació, a les 17 hores, al menjador del col·legi.  Farem la votació i aprobació, si convé, dels comptes, del pressupost, exposarem les activitats per aquest curs i parlarem sobre les pròximes eleccions de membres per al Consell Escolar, que tindran lloc el 28 de noviembre. És important la vostra assistència, ja que entre tots fem l'AMPA.

Per a facilitar la vostra assistència hi haurà servei d'acollida per als vostres fills mentre dure l'Assemblea si així ho soliciteu, bé per correu-e o mitjançant una nota a una de les bústies (edifici roig i edifici terracota).Indiqueu nom, curs i un telèfon de contacte.

castellano

El miércoles 19 de octubre estáis convocados a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, a las 17 horas en el comedor del colegio. Someteremos a votación las cuentas, el presupuesto, expondremos las actividades pra este curso y hablaremos sobre las próximas elecciones de miembros para el Consejo Escolar, que serán el 28 de noviembre. Es importante vuestra asistencia, ya que entre todos hacemos la AMPA.

Habrá servicio de acogida para vuestros hijos mientras dure la Asamblea si así lo solicitáis, bien por correo electrónico o mediante una nota en uno de los buzones (edificio rojo y edificio terracota). Indicad nombre, curso y un teléfono de contacto.

Junta Directiva

6 d’octubre de 2011

Horari d'atenció AMPA mes d'octubre


L'Associació de Mares i Pares posa en marxa un horari d'atenció personal en el despatx que tenim en el col·legi (primer pis de l'edifici de Direcció, el Roig). En principi seran dos dies per mes, un pel matí i un altre a la vesprada. Allí podreu acostar-vos a consultar dubtes, exposar problemes, plantejar suggeriments, d'una manera més propera.

Durant el mes d'octubre els dies d'atenció seran:

Dimarts 11, de 9 a 10 del matí

Divendres 14, de 15 a 16:15 de la vesprada

Si no podeu acudir en cap d'estos horaris i voleu parlar personalment amb algun membre de la Junta Directiva podeu enviar-nos un missatge a través del correu electrònic, comentaris al blog o a través de les bústies de l'AMPA (edificis Roig i Terracota).

4 d’octubre de 2011

Nou butlletí

Amb l'inici del nou curs estrenem nou format del butlletí informatiu de l'Associació. En una sola pàgina en format de notícies breus pretenem fer d'ell una eina de comunicació àgil i dinàmica. Esperem que us agrade.

Per ampliar totes les informacions, veure fotografies de les activitats i d'altres continguts podeu visitar aquest blog.

Tenim la intenció de realitzar una revista a final de curs com a resum de l'any escolar en la que puguen participar alumnes, mares, pares, mestres... Comptem amb les vostres aportacions.