Sobre l'AMPA

Qui forma l'AMPA?

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Guillem d'Entença la conformem tots els associats. Cadascú col·labora en la mesura del possible: amb la quota d'associat, col·laborant puntualment en les activitats que realitzem com a voluntari/a o treballant a la Junta Directiva. En definitiva som un grup de mares i pares que volem col·laborar activament en l'educació dels nostres fills participant en la vida escolar Iorganitzant diferents activitats.

La Junta Directiva està formada per un grup de mares que hem decidit treballar , amb la vostra ajuda, per a conseguir l’objectiu fonamental de col.laborar amb la Comunitat Educativa (professorat, alumnat, families, autoritats municipals, etc.) en la formació integral dels xiquets i xiquetes del nostre poble. Està formada per la Presidenta, Vicepresidenta, Tresorera i Secretària i les vocals. Funciona per comissions de treball.

La Junta actual (curs 2012-2013) la formem:
Presidenta: Ana Mira
Vicepresidenta: Maureen Mayadebie
Secretària: Isabel Martínez
Tresoreria: Mª José Hernandis i Àngela Beltran
i vocals: Marián Daries, Rosa Basulto, Sonia Gómez, Lorena López, Isabel Luís,  Pilar Sánchez, Ana Belén Arrufat, Lourdes Tamarit, Pilar Aviñó, Merche Aznar, Rosa de Prados, Eloïna García, Almudena Gómez.

Què fa l’AMPA?

La tasca més important que realitza l'AMPA és la representació dels pares i mares en el Consell Escolar del Centre i en el Consell Escolar Municipal (membres del CEM), on s'organitza i es prenen decisions sobre la vida escolar en el Col·legi i el Poble.

A banda de la tasca representativa, l'AMPA també està en les comissions de Menjador, Econòmica, Pedagògica i de Convivència. Contribuïm a la dotació material del centre (al curs 2011-2012 amb l'adquisició de pissarres digitals). També s'encarrega d'organitzar activitats culturals, activitats extraescolars, formació, participació en festes escolars, comunicació amb els socis.

 • Activitats Extraescolars: gestionar la contratació de les activitats extraescolars i subvenciona parcialment alguna d'elles.
 • Activitats de formació i informació de mares i pares en matèria educativa: organització de l'Escola de Pares
 • Activitats de comunicació:
  • Butlletí: Redactar trimestralment les últimes novetats en el col·legi.
  • Blog: manteniment del blog i publicació de noticies, comunicats, etc.
  • Correu electrònic. Atenem les consultes, dubtes i comentaris.
 • Activitats culturals:
  • Concurs Artístic-Literari: Fomentar el treball per un mateix tema des d'infantil fins a l'últim curs de primària. L'AMPA s'encarrega d'elaborar les bases, buscar un jurat, arreplegar i avaluar els treballs,comprar els premis, fer diplomes, repartir premis. 
  • Fireta del Llibre: Promoure l'intercanvi de llibres entre els xiquets i fomentar la lectura. L'AMPA ací s'encarrega de seleccionar els llibres per edats, fer vals per als xiquets i estar eixe dia supervisant el bescanvi en les parades de llibres.
 • Xandall: Gestionar la comanda de l'equipament esportiu a l'empresa de confecció.
 • Col.laborar en l’organització o financiació de les activitats del Centre: 
  • Setmana Cultural
  • Falles y Carnestoltes
  • Festa de final de curs i sopar de comiat i regal per als alumnes de 6é de Primària.
 • Trobades: participem en la Trobada Anual d'Escoles en Valencià.
 • Benvinguda: regal de benvinguda als nous socis. Regal d'agenda escolar a tots els alumnes de primària socis de l'AMPA. 

Com podeu col·laborar?
 • Associant-vos a l'AMPA
 • Acudint a les Assemblees Generals i participant en elles
 • Integrant-vos en alguna de les comissions
 • Participant i col·laborant com a voluntari/a en les nostres activitats
 • Enviant-nos les vostres propostes per escrit. D'aquesta manera els temes sobre els que ens consulteu podran formar parte de l'ordre del dia de les reunions i de les Assemblees ordinàries i tractar-los en elles. Els mitjans per fer-ho són:
  • bústia a l'entrada dels edificis principals (edifici de direcció i menjador)
  • blog
Animeu-vos a formar part activa de l'Associació.