11 de juliol de 2012

Ajudes municipals per a l'adquisició de llibres de text 2012-2013

L'Ajuntament ha publicitat i ens ha enviat la informació sobre les ajudes municipals per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2012-2013. Podeu consultar el document i l'import de les ajudes.
  Qualsevol dubte sobre les ajudes municipals s'hauran de resoldre a La Marina.

  1 de juliol de 2012

  Informació sobre el Banc de Llibres

  La Comunitat Educativa del Puig ha decidit posar en marxa als dos centres d'Educació Infantil i Primària el projecte de reutilització de llibres de text i el Banc de Llibres. Ja en cursos anterior s'han reutilitzat els llibres de text a l'Institut, i ara arriba el temps de fer-ho a les escoles.

  A continuació us fem un resum de la informació que ha facilitat tant a la nostra escola com l'Ajuntament i que s'ha entregat a les famílies mitjançant circulars informatives:

  Com funciona?
  El projecte es troba en fase embrionària i s'anirà definint el projecte al llarg del curs vinent, per a finalment poder participar tots i totes. 

  • Els alumnes de 5é i 6é de primària, voluntariament, deixen els seus llibres al centre (20, 21 i 22 de juny)
  • Els alumnes que el curs vinent faran 5é i 6é de primària repleguen al centre els llibres que es puguen reutilitzar (25 juny)
  • Els alumnes de 2n cicle de primària (3r i 4rt), com que no poden reutilitzar els llibres perquè cambia tot el lot (canvis editorials aliens al centre) rebran de l'Ajuntament el llibre de matemàtiques. Aquest llibre l'utilitzaran durant tot el curs i al finalitzar es tornarà al centre per a que altres alumnes el puguen reutilitzar el curs vinent. Per això és important que el llibre es conserve en bones condicions. Si s'entrega en mal estat o es perd, la família haurà d'abonar l'import del llibre per poder restituir-lo.
  • Els alumnes d'Infantil i 1r cicle de primària (1er i 2n) no entren al projecte de reutilització perquè els llibres d'aquest nivells són considerats material fungible i no es poden reaprofitar.
  D'altra banda, l'Ajuntament atorgarà una ajuda econòmica a tots els alumnes dels centres públics del Puig, des d'Infantil fins a 4rt de la ESO, que estiguen empadronats al municipi i no tinguen obligacions pendents amb la Corporació.

  Com en cursos anteriors, per poder ser beneficiari de l'ajuda és necesari conservar la factura dels llibres, per a presentar-la juntament amb la solicitud quan es convoquen dites ajudes.
   

  Ajudes de Conselleria per a llibres de text

  El curs 2012/2013, l'ajuda econòmica que Conselleria atorgava a cada alumne per a l'adquisició de llibres de text s'entregarà seguint critèris econòmics en funció de la renda 2011 i criteris relacionats amb la situació social de la família.

  Conselleria d'Educació ha publicat en el DOCV del dia 28 de juny l'ordre que regula les ajudes de llibres de text, material didàctic i informàtic, per al curs 2012-2013: Consulta el text al Diari Oficial

  L'import màxim d'aquestes ajudes serà de 125 €, per a aquells que tinguen dret a l'ajuda completa, la resta de les ajudes seran del 70% i del 40% .

  L'ajuda directa es concedirà en els següents casos:
  • Unitat familiar amb un dels seus membres víctima de violència de gènere o de terrorisme
  • Orfe absolut o en situació d'acolliment
  • Premi extraordinari de rendiment acadèmic
  • Alumnat membre de família acollidora
  La resta es valorarà segons els criteris de baremació que figuren en l'ordre.

  El 100% de l'ajuda es lliurarà als beneficiaris d'ajuda directa, així com a l'alumnat escolaritzat en una unitat d'educació especial en centres ordinaris, i a aquelles famílies la renda per càpita de les quals no supere els 5.591€.

  Quant a les ajudes parcials (70% i 40%), a més de la renda per càpita, s'atorgaran seguint una sèrie de criteris de preferència, especificats en l'ordre.

  El termini per a sol·licitar aquestes ajudes comença el 29 de juny i acaba el 25 de juliol. Al setembre s'obri un termini extraordinari del 3 al 14, per a alumnes que es matriculen per primera vegada en un centre, o que haja superat els exàmens extraordinaris de setembre.