Extraescolars

Les activitats extraescolars del centre les gestiona l'AMPA a través de l'empresa Docendo. Comptem amb una persona encarregada de la coordinació de les activitats al propi centre que acompanya als xiquets que ho necessiten a les seues activitats, controla l'assistència i resol qualsevol incidència.

Horaris activitats extraescolars
            ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CEIP GUILLEM D’ENTENÇA


DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
12:40 - 13:40
Taekwondo
(i5/p)

Teatre (i)

Taekwondo (i5/P)

Teatre (i)


Ceràmica (i/p)
13:40 - 14:40

Racó de l’artista (p)
Funny english(i4/5)
Racó de l’artista (p)
Funny english(i4/5)
16:30- 17:30
Ceràmica (i/p)

Ceràmica(i/p)(i3) Infantil 3 anys
(i5) Infantil 5 anys
(i) Infantil
(i/p) Infantil i primària

Condicions del servei:
 • Matrícula gratuïta (només es paga material a principi de curs en algunes activitats plàstiques i es faria el càrrec al mes de novembre)
 • Per a formar grup haurà d'haver un mínim 8 alumnes
 • Les altes i baixes han de tramitar-se fins al dia 25 de cada mes. Passat aquest termini no s'acceptaran modificacions ni devolució de quotes. Es poden comunicar per telèfon però és necessari enviar el formulari.
 • El cobrament dels rebuts es fa entre els dies 1 i 8 de cada mes
 • La devolució d'un rebut suposa un recàrrec de 4 € en concepte de despeses de devolució
 • Descompte d'1 o 2 euros per segon germà segons es tracte d'activitats d'un o de dos díes a la setmana
 • Descompte per segona activitat 
 • Els grups de més de 12 alumnes tenen descompte
Inscripció o baixa:  
 • cal omplir el formulari i depositar-ho a la bústia de l'AMPA, enviar-ho per correu electrònic de Docendo o per fax (es pot sol·licitar a l'educador el formulari corresponent)
 • També disposeu del formulari d'altes i baixes a l'àrea de descàrreges de la web de l'empresa
 • per telèfon al 902 014 660 
Full d'inscripció extraescolars INFANTIL (en valencià)
Full d'inscripció extraescolars PRIMÀRIA (en valencià)


Si necessiteu contactar amb l'empresa o fer alguna consulta a l'educador/a, Docendo posa a la disposició dels pares el formulari "Educadores en red". Per a accedir-hi seguiu aquestes instruccions:

 • Entrar a la web de Docendo
 • Pulsar sobre l'icona d'Educadores en red (dreta de la pantalla)
 • Omplir el formulari i enviar.
Contacte:
www.docendo.es
tel 902 014 660
fax 902 052 271
contacto@grupovalesport.es