24 de novembre de 2011

28 de novembre: Eleccions Consell EscolarCada 2 anys, els membres de la comunitat educativa trien als seus representants al Consell Escolar, en un procés que renova la meitat dels seus components.  

El dia 28 de novembre triarem als representants del sector de mares i pares que formaran part del Consell Escolar durant els pròxims 4 anys, i és important que anem a votar. 

L’AMPA presenta la seua candidatura formada per: Ana Mira Vidal, Maureen Boedhoe, Marián Daries Fontana, Ana Belén Arrufat Ros i Isabel Luís Ubach.
En les eleccions anteriors va votar un 21% del cens de mares i pares (136 votants), més que en les del 2007, en les quals ho va fer el 12% (76 votants). 

Per tal de facilitar-ne la participació, comptem amb dues mesures: un ampli horari de votació, des de les 9 del matí fins a les 18h de la vesprada sense interrupció, i la possibilitat de fer arribar el vot per correu, que és fer-ho a través d’un familiar (o a través del teu fill o filla) o persona de confiança, en sobre tancat. Per conèixer la manera de fer arribar el vot dirigiu-vos a Secretaría, on us entregaran la papereta i el sobre i les instruccions per a fer-ho de manera correcta. Recordem que el vot és individual i són electors tant el pare com la mare.
El Consell Escolar és el òrgan de participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa en el govern del centre. Està integrat per:

-    L’equip Directiu (directora, cap d’estudis i secretari)
-    Representants del professorat
-    Representants de mares i pares
-    Alumnes
-    Personal d’Administració i Serveis
-    Un Representant de l’Ajuntament
Algunes de les seues funcions són: elegir al director o directora de centre, aprovar els pressupostos, participar en la redacció del Projecte Educatiu de Centre, de la Programació General Anual del Centre, les activitats extraescolars complementàries (eixides escolars, viatges), vigilar el manteniment, la conservació i la promoure la renovació de les infraestructures del centre i supervisar, analitzar i valorar l’activitat general del centre en els seus aspectes organitzatius i educatius.
Insistim en la importància d’aquestes eleccions. Estem triant a les persones que ens representaran com a mares i pares dins de l’òrgan de participació i funcionament del Centre.
Junta Directiva AMPA

23 de novembre de 2011

Horari d'atenció mes de novembre

L’horari d’atenció del mes de novembre serà els dies:
  • Divendres 26, de 16:30 a 17:30 de la vesprada
  • Dimarts 29, de 9 a 10 del matí

Lloc: despatx de l’AMPA. Edifici de Secretaria

Si no podeu acudir en cap d'estos horaris i voleu parlar personalment amb algun membre de la Junta Directiva podeu enviar-nos un missatge a través del correu electrònic, comentaris al blog o a través de les bústies de l'AMPA.
_________________________________________

El horario de atención del mes de noviembre será: 

  • Viernes 26, de 16:30 a 17:30 de la tarde
  • Martes 29, de 9 a 10 de la mañana

Lugar: despacho del AMPA. Edificio de Secretaría

Si no podéis acudir en ninguno de estos horarios y queréis hablar personalmente con algún miembro de la Junta Directiva podéis enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, comentarios al blog o a través de los buzones del AMPA.

15 de novembre de 2011

Full informatiu Octubre 2011

A la secció de Butlletins ja podeu consultar el número 17, corresponent al mes d'octubre, editat amb motiu de les pròximes eleccions al Consell Escolar